Hydroponické pestovanie rastlín

Pri interiérovom pestovaní hydroponických rastlín sa väčšinou používa vonkajší obalový kvetináč, vnútorná hydroponická nádoba a hladinomer na kontrolu výšky živného roztoku. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou je minerálny substrát LECA a hnojivo na vytvorenie živného roztoku.

Hydroponicky pestované rastliny sú pestované hydroponicky od úplného začiatku. Rastlina je zasadená do hydponického minerálneho substrátu spolu s príslušným hladinomerom. Pevné hnojivo sa po prvý raz aplikuje na dno obalového kvetináča. Hnojivo s dlhodobým uvoľňovaním sa ďalej aplikuje raz za 4 až 6 mesiacov. Minerálny substrát sa zaleje vodou, kým nestúpne ryska hladinomeru na požadovanú úroveň (táto sa líši v závislosti od pestovateľských nárokov konkrétnej rastliny). Po klesnutí risky na minimum sa nechá rastlina 2 až 10 dní preschnúť (opäť v závislosti od pestovateľských nárokov konkrétnej rastliny). Potom sa zálievka opakuje. Zálievka sa týmto spôsobom realizuje spravidla raz za 2 až 4 týždne.

Presádzanie zeminových rastlín do hydropónie neodporúčame, pretože hydroponické rastliny majú inak uspôsobené korene a po presadení často uhynú. Platí to aj v opačnom prípade.

Medzi hlavné výhody hydroponického pestovania rastlín patrí komfort a zdravšie prostredie. Výhodou je úspora času pri polievaní, ktoré sa vykonáva raz za 2 až 4 týždne. Zálievka je ľahko kontrolovateľná pomocou hladinomeru.

Hnojenie sa eliminuje na raz za 4 až 6 mesiacov. Takto sa stávajú rastliny dostupné aj pre zaneprázdnených zákazníkov, ktorých argumentom je, že nemajú na rastliny čas a  že im preto zvykli vyschnúť. Nie je potrebné každoročné presádzanie, pretože hydroponický substrát LECA sa tak rýchlo nerozpadáva a nestráca živiny ako pôda. Živiny sú zabezpečované živným roztokom.

Viac o hydroponickom substráte >>>
Viac o živnom roztoku >>>

Výhodou, ktorá sprístupňuje hydroponické rastliny aj do priestorov náročných na hygienické požiadavky, je ich zdravotná nezávadnosť. Keďže minerálny substrát neobsahuje organické látky, nevznikajú v tomto prostredí plesne ani hubovité ochorenia. V školských a nemocničných zariadeniach nedochádza ku kontaminácii pri kontakte s minerálnym substrátom.

Nie sú potrebné vedomosti o najvhodnejšom druhu pôdy pre rastlinu. Aj rastliny s rôznymi nárokmi na pôdu môžu spolu rásť v jednej nádobe.